Vizija

VIZIJA

Stvoriti organizaciono moderan klub koji će biti razvijen u svim segmentima poslovanja kako sa aspekta stvaranja vrhunskih rezultata kroz kvalitetan trenažni rad koji prati svetske trendove, tako i u pogledu rada sa mlađim kategorijama, organizacije rekreativnog programa i društveno korisnog rada.

MISIJA

Svakodnevnim delovanjem unapređivati imidž kluba kao jedan jasno postavljen sistem rada sa jasnim pravilima i sportskim načelima. Svaki pojedinac mora opravdati pripadnost klubu, što podrazumeva da, kroz aktivnosti koje proističu iz njegove oblasti delovanja, omogući pun doprinos razvoju kluba, a ujedno i preuzme odgovornost za njihovu realizaciju prateći osnovno načelo po kojem „nijedan pojedinac ne može biti iznad kluba“.

CILJEVI

Organizacioni – uspostavljanje stručno uslovljene strukture i sistem sistematičnog rada;

Takmičarski – kontinuirano postizanje vrhunskih rezultata u ekipnoj konkurenciji na domaćoj i međunarodnoj sceni; pojedinačna medalja sa Evropskog ili Svetskog prvenstva i učešće pojedinca u klubu na Olimpijskim igrama.

Tržišni – stvoriti snažne školske centre za regrutaciju budućih članova omladinske škole, a istovremeno biti privlačan za najtaletovaniju decu iz regiona;

Marketinški – sprovoditi CRM (Customer Relationship Management) model marketinga koji podrazumeva realizaciju svih onih aktivnosti koji pokazaju brigu o svim ljubiteljima stonog tenisa;

Kratkoročni – kontinuitet rezultata prvog tima i uspostavljanje trenerskog tima kojem je cilj zadržavanje postojećeg sastava;

Dugoročni – klub sa najrespektabilnijom omladinskom školom u regionu i reprezentativcima iz sopstvenog pogona;